slide

Pojištění firmy

Pojištění firmy je v dnešní době nutností, najděte v nás spolehlivého partnera.

Podnikání nabízí lepší i horší dny, stejně jako život. Pro ty horší je nezbytné pojištění firmy, které zaštítí jakýkoliv problém vyplívající z běžného denního provozu či neočekávané události, která nijak nesouvisí s chodem firmy. Zastavte se u nás probrat všechny možnosti.

 

Rychle a jednoduše od A do Z

Pojistit si můžete budovy, zásoby, vybavení, stroje a elektroniku proti nejrůznějším nebezpečím od požáru, povodně, vody z prasklého potrubí až po vandalismus a odcizení. Navrch si můžete pojistit přerušení provozu. To vše si sjednáte jednoduše online a bez papírování do 15 minut.

Pojištění budov

Jsou budovy vaším nejdůležitějším majetkem nebo dokonce zdrojem příjmu z pronájmu? Pojištění majetku omezí nepříznivé dopady nepředvídatelných událostí a poškození či zničení vašeho majetku. Budovy si můžete pojistit proti celé řadě nebezpečí. Proplatíme vám škody způsobené požárem, výbuchem nebo živly jako povodeň, záplava, vichřice, tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus.

Pojištění zásob

Materiál, zásoby vlastní výroby, nebo zboží, to vše slouží k vaší podnikatelské činnosti. Přitom cokoliv z toho může snadno dojít k úhoně. A kdyby k tomu došlo, jsme tu my. Vaše zásoby pojistíme. Zásoby si můžete pojistit proti podobným nebezpečím jako budovy. U pojištěných zásob proplácíme škody způsobené živly jako požár, výbuch, povodeň, záplava, voda z kanalizace ale i škody způsobené vandalismem, sprejerstvím, krádeží zásob, nebo peněz z pokladny.

Pojištění strojů, elektroniky a ostatního vybavení

Stroje na výrobu produktů a zpracování surovin, kancelářská nebo výpočetní technika, vybavení jako například nábytek, police, regály, šatní skříně, zkrátka stroje, elektronika a vybavení patří k srdci vaší podnikatelské činnosti. Jejich poškození je nákladné, a proto je důležité je se před dopady chránit. Kromě živelních škod způsobených požárem, výbuchem, záplavou, povodní, sněhem, atd., škod způsobených vandaly nebo zloději, pojistíme a proplatíme i speciální škody na strojích a elektronice, tzv. strojní škody.

Pojištění přerušení provozu

Dostalo se vaše podnikání mimo provoz kvůli živelné události? Zvolte si váš denní limit, který vám za každý den přerušení provozu vyplatíme.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Může se stát, že v souvislosti se svou podnikatelskou činností způsobíte škodu svým klientům nebo někomu jinému. Tyto škody pro vás mohou znamenat značné náklady. Pojištění odpovědnosti je tu od toho, aby za vás tyto náklady zaplatilo.

1