slide

Pojištění podnikání

Komplexní pojištění vašeho podnikání, protože všichni děláme chyby.

Jde o pojištění činnosti firmy, jednatele nebo zaměstnanců, primárně pojištění odpovědnosti. Pro některé profese je povinné ze zákona, například pro soudní znalce, makléře, apod. Vřele ho však doporučujeme i tam, kde to zákonem dané není. Proč při podnikání riskovat více, než je nutné?

 

Všechna pojištění v jedné smlouvě

V rámci jedné pojistné smlouvy podnikatelé získají ochranu, která v plné šíři může obsahovat tato specifická pojištění:

  • živelní pojištění
  • pojištění pro případ odcizení
  • strojní pojištění
  • pojištění stavebních strojů
  • pojištění elektroniky
  • pojištění odpovědnosti vč. vady výrobku
  • pojištění profesní odpovědnosti
  • pojištění odpovědnosti dopravce
  • pojištění přerušení provozu

 

Podnikatelské pojištění je založené v maximální možné míře na osobním přístupu. Díky němu můžeme nabídnout u vyjmenovaných pojištění další specifické služby, např. pro pojištění odpovědnosti podnikatele nabízíme připojištění finančních škod, pojistíme také věci převzaté a užívané či regresy zdravotních pojišťoven a dalších subjektů nemocenského pojištění.

1