slide

Cestovní pojištění

Optimální pojištění pro vaše cestování, včetně sportů a dalších aktivit.

Cestovní pojištění vždy navrhujeme tak, aby minimalizovalo finanční rizika spojená se zdravotními problémy, ztrátou zavazadel, odpovědností a dalšími potenciálními problémy a nečekanými událostmi, které se mohou vyskytnout při vašem cestování u nás, po Evropě i po světě.

 

Běžné cestovní pojištění

Cestovní pojištění je forma pojištění, která poskytuje ochranu a krytí v případě různých nečekaných událostí, které mohou nastat během cestování.

Cestovní pojištění obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

  • Zdravotní péče: Tato část pojistné smlouvy kryje náklady na lékařskou péči a léky v případě, že během cestování onemocníte nebo utrpíte zranění. To zahrnuje léčebné výlohy, hospitalizaci, náklady na operace a repatriaci v případě vážných zdravotních problémů.
  • Ztráta zavazadel: Toto pojištění kryje ztrátu, poškození nebo odcizení zavazadel během cestování. Pokrývá náklady na nahrazení ztracených věcí nebo opravu poškozených věcí.
  • Zrušení nebo přerušení cesty: Tato část pojištění poskytuje krytí v případě, že musíte zrušit plánovanou cestu nebo ji přerušit z důvodu neočekávaných událostí, jako je vážná nemoc, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání nebo přírodní katastrofa. Pokrývá náklady na zrušení letenek, ubytování, pronájem vozidel a další předem uhrazené náklady.
  • Odpovědnost: Tato část pojištění poskytuje ochranu v případě, že způsobíte škodu třetím osobám během cestování. Pokrývá náklady na náhradu škody a případné právní náklady spojené s nároky na odpovědnost.
  • Asistenční služby: Mnoho cestovních pojištění zahrnuje také asistenční služby, jako je nouzová pomoc, lékařské poradenství, asistence při ztrátě dokladů, tlumočnické služby a další pomocné služby, které mohou být užitečné během cestování.

Pojištění sportů a aktivit

Pojištění sportů a aktivit v cestovním pojištění je speciální rozšíření, které poskytuje ochranu a krytí v případě úrazu nebo zranění při provozování různých sportů a aktivit během cestování. Během dovolené nebo výletu často provozujeme různé aktivity, a toto pojištění je navrženo tak, aby zabezpečilo finanční ochranu v případě nečekaných událostí spojených s těmito sporty a aktivitami.

Pojištění sportů a aktivit v cestovním pojištění obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

  • Úrazy a zranění: Tato část pojistné smlouvy kryje náklady na léčbu, hospitalizaci a rehabilitaci v případě úrazu nebo zranění při provozování sportů a aktivit během cestování. To zahrnuje například lyžování, potápění, horolezectví, surfování, golf, tenis a další sporty.
  • Ztráta sportovního vybavení: Toto pojištění pokrývá ztrátu, poškození nebo odcizení sportovního vybavení, které je používáno během aktivit. Může se jednat o lyže, snowboard, golfové hole, potápěčskou výbavu a další sportovní náčiní.
  • Zrušení nebo přerušení aktivity: Tato část pojištění poskytuje krytí v případě, že musíte zrušit plánovanou sportovní aktivitu nebo ji přerušit z důvodu neočekávaných událostí, jako je zranění, nemoc nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Pokrývá náklady na zrušení rezervací, pronájem vybavení a další předem uhrazené náklady.
1