slide

Zdravotnická zařízení

Pojistíme veškerá zdravotnická zařízení nebo osoby působící ve zdravotnictví.

Působíte ve zdravotnictví jako lékař, sestra, farmaceut, terapeut, psycholog nebo jakýkoliv jiný zdravotní pracovník? Vlastníte či vedete kliniku, nemocnici, lázně, lékárnu či jiné zdravotnické zařízení? Neváhejte se na nás obrátit, pojištění je v této oblastni velice důležité.

 

Fyzické i právnické osoby z oblasti zdravotnictví

Pojištění zdravotnických zařízení představuje řešení, které slouží pro potřeby všech subjektů oprávněným poskytovat zdravotní péči. Typicky jde o lékaře, farmaceuty, psychology či pomocné zdravotní pracovníky. Pojištění využívají také právnické osoby, jako jsou polikliniky, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných či lékárny.

Pojištění kryje dvě oblasti vzniku škod:

  • Obecnou odpovědnost, v souvislosti s provozem zdravotnického zařízení, tj. odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou následkem úrazu, nemoci či smrti osoby a také poškozením, zničením či ztrátou věci.
  • Profesní odpovědnost, která nastane při poskytování první či jiné pomoci. Pojištění má širší působnost, vztahuje se nejen na škody na zdraví či věci.

V obou případech nabízíme možnost rozšířeného pojištění, které se vztahuje na:

  • finanční škody,
  • věci užívané i převzaté,
  • regresy zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění,
  • pronájem budov.
1