slide

Majetkové pojištění

Zajistíme kvalitní pojištění jakéhokoliv vašeho soukromého majetku.

Život nabízí různé příběhy. Je dobře na ně být připravený, ač se po většinou stát nemusí. Pojistěte si s námi: bytový dům, byt či rodinný dům. Pokud ho teprve stavíte, pojistěte si stavbu, pokud již stojí, tak si pojistku zaslouží i váš domov, tedy domácnost.

 

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je speciální druh pojištění určený majitelům nebo správcům bytových budov. Toto pojištění poskytuje ochranu a krytí proti různým rizikům, kterým jsou bytové domy vystaveny. Jeho cílem je minimalizovat finanční ztráty a pomoci obnovit majetek v případě škod způsobených nečekanými událostmi.

Pojištění bytových domů obvykle zahrnuje následující kategorie krytí:

 • Pojištění budovy: Tato část pojistné smlouvy kryje samotnou budovu a její strukturu proti různým rizikům, jako jsou požáry, výbuchy, povodně, bouře, zemětřesení a vandalismus. Pokud dojde k poškození budovy, pojištění by mělo pokrýt náklady na opravy, rekonstrukce nebo dokonce celkovou obnovu budovy.
 • Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění poskytuje krytí v případě, že majetek způsobí škodu na majetku třetích osob nebo zraní někoho jiného. Pokrývá náklady na náhradu škody a případné právní náklady související s nároky na odpovědnost.
 • Pojištění nábytku a vybavení: Tato část pojištění kryje majetek uvnitř bytů, jako jsou nábytek, spotřebiče, elektronika a další vybavení. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě těchto věcí v důsledku požáru, krádeže, povodně nebo jiných událostí specifikovaných v pojistné smlouvě, pojištění by mělo platit za jejich opravu nebo nahrazení.
 • Další krytí: Některá pojištění bytových domů mohou také zahrnovat další kategorie krytí, jako je náhrada nájmu v případě, že nemovitost není obyvatelná kvůli poškození, nebo krytí nákladů na odstraňování sutin po události.

Pojištění domu

Pojištění domu je důležitým způsobem ochrany pro majitele rodinných domů nebo nemovitostí. Toto pojištění poskytuje krytí proti různým rizikům, kterým je váš dům vystaven, a pomáhá minimalizovat finanční ztráty v případě nečekaných událostí.

Pojištění domu obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

 • Pojištění budovy: Tato část pojistné smlouvy kryje samotnou strukturu domu a stavební prvky proti různým rizikům, jako jsou požáry, výbuchy, povodně, bouře, zemětřesení a vandalismus. Pokud dojde k poškození domu, pojištění by mělo pokrýt náklady na opravu, rekonstrukci nebo celkovou obnovu budovy.
 • Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění poskytuje ochranu v případě, že váš majetek způsobí škodu na majetku třetích osob nebo zraní někoho jiného. Pokrývá náklady na náhradu škody a případné právní náklady související s nároky na odpovědnost.
 • Pojištění majetku: Tato část pojištění kryje majetek uvnitř domu, jako jsou nábytek, spotřebiče, elektronika, šperky a další cenné věci. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě těchto věcí v důsledku požáru, krádeže, povodně nebo jiných událostí specifikovaných v pojistné smlouvě, pojištění by mělo platit za jejich opravu nebo nahrazení.
 • Další krytí: Pojištění domu může také zahrnovat další prvky krytí, jako je náhrada nájmu v případě, že nemovitost není obyvatelná kvůli poškození, náklady na odstraňování sutin po události, krytí bazénů, garáží nebo dalších venkovních struktur.

Pojištění bytu

Pojištění bytu je forma pojištění určená majitelům nebo nájemníkům bytových jednotek. Toto pojištění poskytuje ochranu a krytí proti různým rizikům, kterým je váš byt vystaven, a pomáhá minimalizovat finanční ztráty v případě nečekaných událostí.

Pojištění bytu obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

 • Pojištění majetku: Tato část pojistné smlouvy kryje majetek uvnitř bytu, jako jsou nábytek, spotřebiče, elektronika, šperky a další cenné věci. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě těchto věcí v důsledku požáru, krádeže, povodně nebo jiných událostí specifikovaných v pojistné smlouvě, pojištění by mělo platit za jejich opravu nebo nahrazení.
 • Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění poskytuje ochranu v případě, že váš majetek způsobí škodu na majetku třetích osob nebo zraní někoho jiného. Pokrývá náklady na náhradu škody a případné právní náklady související s nároky na odpovědnost.
 • Pojištění nákladů na nájem: Tato část pojištění poskytuje krytí nákladů na nájem v případě, že váš byt není obyvatelný kvůli poškození, a vy musíte dočasně najít jiné ubytování.
 • Pojištění rekonstrukce: Některá pojištění bytu nabízejí také krytí rekonstrukce v případě, že váš byt utrpí značné škody a je nutné provést opravy nebo rekonstrukci.

Pojištění bytu může mít také další prvky krytí, jako je krytí ztráty nájemního příjmu v případě, že nemůžete pronajímat byt kvůli poškození, a krytí nákladů na odstraňování sutin po události.

Pojištění stavby

Pojištění stavby je forma pojištění určená vlastníkům nebo stavebním firmám, které provádějí stavební práce. Toto pojištění poskytuje ochranu a krytí proti různým rizikům, kterým je stavba vystavena, a pomáhá minimalizovat finanční ztráty v případě nečekaných událostí.

Pojištění stavby obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

 • Pojištění stavby a materiálů: Tato část pojistné smlouvy kryje samotnou stavbu a použité stavební materiály proti rizikům, jako jsou požáry, výbuchy, povodně, bouře, vandalismus a krádeže. Pokud dojde k poškození stavby nebo ztrátě materiálů, pojištění by mělo platit za jejich opravu nebo nahrazení.
 • Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění poskytuje ochranu v případě, že stavba způsobí škodu na majetku třetích osob nebo zraní někoho jiného. Pokrývá náklady na náhradu škody a případné právní náklady související s nároky na odpovědnost.
 • Pojištění stavebních strojů a zařízení: Tato část pojištění kryje stavební stroje, zařízení a techniku používanou na stavbě. Pokrývá jejich poškození, ztrátu nebo odcizení.
 • Další krytí: Pojištění stavby může také zahrnovat další prvky krytí, jako je krytí nákladů na odstranění nebezpečných látek, náhrada nákladů na práci nebo materiály v případě jejich odcizení a krytí ztráty zisku v případě přerušení stavebních prací.

Pojištění domácnosti:

Pojištění domácnosti je forma pojištění, která poskytuje ochranu a krytí majetku a odpovědnosti v rámci domácnosti. Toto pojištění pomáhá minimalizovat finanční ztráty v případě nečekaných událostí, jako jsou požáry, krádeže, povodně a jiné rizika.

Pojištění domácnosti obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

 • Pojištění majetku: Tato část pojistné smlouvy kryje majetek v domácnosti, jako jsou nábytek, spotřebiče, elektronika, šperky, oblečení a další cenné věci. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě těchto věcí v důsledku požáru, krádeže, povodně nebo jiných událostí specifikovaných v pojistné smlouvě, pojištění by mělo platit za jejich opravu nebo nahrazení.
 • Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění poskytuje ochranu v případě, že ty nebo členové tvé domácnosti způsobíte škodu na majetku třetích osob nebo zraníte někoho jiného. Pokrývá náklady na náhradu škody a případné právní náklady související s nároky na odpovědnost.
 • Pojištění nákladů na náhradní ubytování: V případě, že je tvá domácnost neobyvatelná kvůli poškození způsobenému například požárem nebo povodní, toto pojištění pokrývá náklady na dočasné ubytování až do obnovení obyvatelnosti.
 • Další krytí: Pojištění domácnosti může také zahrnovat další prvky krytí, jako je krytí ztráty cenných dokumentů, náklady na právní pomoc nebo asistenci při řešení krizových situací, jako jsou náhlé výpady elektřiny nebo výpadky vody.
1