slide

Pojištění vozidel

Povinné ručení i havarijní pojištění se spolehlivým partnerem.

Zajišťujeme pojištění vozidel přesně dle požadavku klienta. Vyslechneme, poradíme, nabídneme několik variant. Spolupracujeme s řadou spolehlivých pojišťoven a vybereme to nejlepší povinné ručení či havarijni pojištění přesně pro vás, respektive pro váš vůz.

 

Povinné ručení

Povinné ručení je zákonně stanovené pojištění motorových vozidel, které je povinné v mnoha zemích včetně České republiky. Cílem povinného ručení je poskytnout ochranu při způsobení škody na životě, zdraví nebo majetku jiné osoby v důsledku provozu motorového vozidla. Toto pojištění kryje náklady na léčbu, nemocenské dávky, invaliditu, smrt nebo škody na majetku třetích osob, které vzniknou v důsledku dopravní nehody.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění motorových vozidel, které poskytuje krytí pro případ škod vzniklých na vozidle v důsledku dopravní nehody, vandalismu, krádeže nebo jiných událostí specifikovaných v pojistné smlouvě. Havarijní pojištění obvykle zahrnuje opravu vozidla nebo jeho nahrazení v případě újmy, ztráty nebo odcizení. Může také poskytnout ochranu proti přírodním katastrofám, jako jsou povodně nebo bouře, a dalším rizikům, jako jsou požáry nebo vandalství.

1