slide

Pojištění nemovitosti

Zprostředkujeme spolehlivé pojištění jakékoliv vaší nemovitosti.

Nejedná se zde pouze o nemovitosti jako takové, tedy byty, rodinné a bytové domy či nebytové prostory. Pojistit lze venkovní vybavení, doplňkové stavby, bazény nebo dokonce porosty. Zcela záleží na vašich potřebách, které s vámi rádi zkonzultujeme.

 

Pro koho je pojištění určené?

 • Pro všechny vlastníky bytového domu, jako SVJ, bytová družstva, fyzické a právnické osoby.
 • Bytový dům musí mít nejméně 4 bytové jednotky a plocha pro bydlení musí být více než polovina celkové plochy.
 • Bytový dům musí být celoročně obývaný a v dobrém technickém stavu (pokud si stavem nejste jistí, stačí zaslat aktuální foto)

Proč by měl být bytový dům pojištěn?

 • V případě živelných škod, které se opakují stále častěji je ohroženo bydlení klidně i desítek rodin.
 • Zloději, vandalové a sprejeři neberou ohledy a překonají i nejlepší zabezpečení.
 • Členové SVJ a bytových družstev odpovídají za svá rozhodnutí.
 • V případě zlomeného klíče, vám proplatíme asistenční službu.

Co všechno lze pojistit?

 • Bytový dům. Stavba na území ČR včetně technologií, kterými nejčastěji jsou tepelná čerpadla, kotelny, výtahy, solární panely, anténní systémy, bezpečnostní kamery, automatické dveře, zelené střechy. Za součást bytového domu bereme i dokumenty, které se přímo vztahují k bytovému domu nebo jeho provozu. Zelené střechy jsou součástí bytového domu.
 • Venkovní vybavení budovy. Pro provozní a klidovou část exteriéru bytového domu. Myslíme tím například informační vitríny, dětská hřiště, vybavení určené k posezení, stojany na kola, odpadkové koše nebo ohniště.
 • Doplňkové stavby. Sloužící jako pomocné stavby pro bytové domy. Například samostatně stojící garáže, altány, pergoly, zahradní domky, oplocení, dále asfaltové, betonové a dlážděné pochozí chodníky, parkovací stání a stavby podobného charakteru. Doplňkové stavby musí prokazatelně sloužit k provozu bytového domu a nemusí být na stejném pozemku jako bytový dům.
 • Bazény. Umístěné na pozemku, který funkčně přísluší k bytovému domu. Může se jednat o nadzemní i zapuštěné bazény.

 

 • Porosty. Za porosty považujeme stromy, keře a polokeře umístěné na pozemku, který funkčně přísluší k bytovému domu.
 • Asistenční služby. Proplatíme zásahy instalatéra, elektrikáře, topenáře, plynaře, sklenáře, zámečníka, zásah v případě ucpané kanalizace a zásah specialisty pro odstranění vosích, včelích a sršních hnízd (desinsekce). Do limitu, který je uvedený v pojistné smlouvě, nevstupuje doprava specialisty a drobný materiál na opravu do výše 500 Kč. Zásah specialisty se nevztahuje na preventivní opravy. Zásah organizuje pojištěný.
 • Odpovědnost za újmu. Dokážeme pojistit veškeré relevantní nebezpečí. Újmy na životě či zdraví člověka, zvířete a věci (například, když se uvolní okap a způsobí škodu). Dále náhrady zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení (například, když si někdo zlomí nohu na mokré podlaze), odpovědnost za věci užívané (například, když poničíte sekačku, kterou jste si půjčili). Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů (například, když chybným rozhodnutím SVJ dojde k finanční škodě).
1