slide

Pojištění měst a obcí

Pro města a obce je pojištění velice důležité nehledě na velikost.

Jak velkoměsto typu naší metropole, tak obec minimální rozlohy a infrastruktury se stovkou obyvatel, potřebují pojištění. Samozřejmě přesně dle potřeb daného subjektu. Poraďte se s námi ohledně pojištění majetku, odpovědnosti nebo vozového parku.

 

Pojištění měst a obcí zahrnuje to podstatné:

  • pojištění majetku
  • pojištění odpovědnosti
  • pojištění technických rizik
  • pojištění vozového parku

Pojištění pokrývá i oblasti, kdy dojde ke škodě například provozovatele sociálních služeb, školského zařízení, kulturního a sportovního zařízení, skládky odpadů, úklidových služeb nebo obecní policie. Specialitou Directu, které využívají municipality mající ve vlastnictví lesní plochy, je pojištění nákladů na obnovu obecních či městských lesů v důsledku požáru, vichřice i krupobití.

1