slide

Pojištění odpovědnosti

Spolehlivé pojištění odpovědnosti vaší, ale i vašeho blízkého okolí.

Pojištění odpovědnosti neboli všeobecně známá "pojistka na blbost" může zalepit díru po vaší nešikovnosti, ale také smůle. Kromě vás samotného platí i pro vaše blízké a může být rozšířena o odpovědnost z vlastnictví nemovitosti nebo odpovědnost za domácího zvířecího mazlíčka.

 

Co je v základu pojištění odpovědnosti

 • Odpovědnost ze života
  Pojištění na blbost zaplatí škody, které omylem způsobíte někomu jinému při provozu domácnosti, nakupování, rekreačních sportech a jiných mimopracovních aktivitách.
 • Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
  Pojištění za vás zaplatí škody, které způsobí spadlá taška z vaší střechy, spadlý strom z vašeho pozemku apod. Pojištění se vztahuje na nemovitost uvedenou ve smlouvě.
 • I pro vaše blízké
  Naše pojištění odpovědnosti automaticky kryje všechny lidi, kteří s vámi bydlí na stejné adrese.
 • Limity na míru
  Vyberte si limit v rozmezí 3-25 milionů korun. Pokud sportujete, určitě si nastavte limit vyšší.
 • Po celé Evropě
  Pojištění proti blbosti platí po celé Evropě. Hodí se tedy i na italských sjezdovkách, kde je povinné.

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti je forma pojištění, která poskytuje ochranu majitelům nemovitostí v případě, že vznikne škoda na majetku nebo újma na zdraví osob třetích stran v souvislosti s nemovitostí. Toto pojištění je důležité pro ochranu majetku a financí majitelů před potenciálními nároky na odpovědnost.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

 • Škoda na majetku: Tato část pojistné smlouvy kryje náklady na opravu nebo nahrazení majetku třetích stran, pokud je způsobena škoda na jejich majetku v souvislosti s vaší nemovitostí. To může zahrnovat například poškození sousedních budov, plotů, stromů nebo jiného majetku.
 • Újma na zdraví: Toto pojištění poskytuje krytí v případě, že vaše nemovitost způsobí újmu nebo zranění třetím osobám. Pokrývá náklady na léčbu, rehabilitaci a případné náhrady za ztrátu příjmu v důsledku zranění.
 • Právní náklady: Tato část pojištění pokrývá náklady na právní zastoupení a soudní řízení v případě nároků na odpovědnost v souvislosti s vaší nemovitostí. To zahrnuje náklady na advokáty, soudní poplatky a další právní výdaje.

Odpovědnost ze života

Pojištění odpovědnosti ze života obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

 • Škoda na majetku: Tato část pojistné smlouvy kryje náklady na opravu nebo nahrazení majetku třetích stran, pokud je způsobena škoda v důsledku činu pojištěnce. To může zahrnovat například poškození nemovitostí, vozidel, elektroniky nebo jiného majetku.
 • Újma na zdraví: Toto pojištění poskytuje krytí v případě, že pojištěnec způsobí újmu nebo zranění jiné osobě. Pokrývá náklady na léčbu, rehabilitaci a případné náhrady za ztrátu příjmu v důsledku zranění.
 • Právní náklady: Tato část pojištění pokrývá náklady na právní zastoupení a soudní řízení v případě, že pojištěnec je žalován kvůli údajnému způsobení škody. To zahrnuje náklady na advokáty, soudní poplatky a další právní výdaje.

Odpovědnost za zvíře

Pojištění zodpovědnosti za zvíře obvykle zahrnuje následující prvky krytí:

 • Škoda na majetku: Tato část pojistné smlouvy kryje náklady na opravu nebo nahrazení majetku třetích stran, pokud je způsobena škoda na jejich majetku v důsledku činu zvířete. To může zahrnovat například poškození nemovitostí, vozidel, nábytku nebo jiného majetku.
 • Újma na zdraví: Toto pojištění poskytuje krytí v případě, že zvíře způsobí újmu nebo zranění jiné osobě. Pokrývá náklady na léčbu, rehabilitaci a případné náhrady za ztrátu příjmu v důsledku zranění.
 • Právní náklady: Tato část pojištění pokrývá náklady na právní zastoupení a soudní řízení v případě, že majitel zvířete je žalován kvůli údajnému způsobení škody. To zahrnuje náklady na advokáty, soudní poplatky a další právní výdaje.
1